ข่าวสาร: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสู่นวดไทยพรีเมี่ยม
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสู่นวดไทยพรีเมี่ยม มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการสู่มาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม มีกิจกรรม มีดังนี้ 1. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับนวดไทยพรีเมี่ยม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมราท่าแพ มีผู้ประกอบการสถานประกอบการสปา และนวดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คนและมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและผ่านการพิจารณา จำนวน25 แห่ง โดยกลุ่มเป้าหมายนี้จะได้รับการพัฒนาต่อ ดังนี้ 1.จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานสู่นวดไทยพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและฝึกสอนทักษะประสบการณ์ให้สถานประกอบการเพื่อสุข...
ข่าวสารล่าสุด
March 26, 2018
" ขอเชิญสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดไทยพรีเมี่ยม " ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียง...
March 14, 2018
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาและน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ" ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมวินเพลสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไ...
February 22, 2018
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร Spa Manager รุ่นที่ 15 อบรมตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรม สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้...
December 28, 2017
ทุกท่านสามารถเข้าไปดาว์นโหลด "ชุดเอกสารสำหรับขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ" และ "ทำเนียบสถานประกอบการเผยแพร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560)" ได้ตามหัวข้อ ดาว์นโหลดเอกสาร/ ทำเนียบองค์...
สาระน่ารู้
สำนักงานสาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในการสั่นสะเทือนวงการสปาไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จะพูดว่าเป็นคุณูปการเล...
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
การตั้งถิ่นฐาน ในภูมิภาคอาคเนย์นี้ ตามหลักฐาน ในทางภาคเหนือเรา ที่แม่ฮ่องสอนพบว่ามีการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึง 30,000 กว่าปีมาแล้ว ที่พบเป็นโครงกระดูก มนุ...
BROWSE
ขนาดของสถานประกอบการ
รางวัลที่ได้รับ
SUPPORT