เพิ่มฐานข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลบริการ เช่น เมนูบริการ หรือ คำบรรยายเกี่ยวกับบริการต่างๆ

เช่น ภาพด้านหน้า ภายใน โลโก้ หรือภาพบริการ (สูงสุด 5 ภาพ)

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ไลน์ @mome