การเตรียมความพร้อมเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Sorry, this entry is only available in Thai.

DOWNLOAD
  • ข้อกำหนด ผ่อนคลายให้ดำเนิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 10 - Download
  • ข้อกำหนด ผ่อนคลายให้ดำเนิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 9 - Download
  • แนวทาง ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเปิดกิจการ - Download
  • คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนสปา นวด - Download
  • สรุปขั้นตอนประเมินตนเอง - Download
  • ตัวอย่างการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด - Download

SUPPORT