แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Sorry, this entry is only available in Thai.

DOWNLOAD
  • 1.แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการ - Download
  • 2.คู่มือการใช้ระบบการประเมินตนเอง - Download
  • 3.แบบประเมินตนเอง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - Download
  • 4.แบบประเมินคัดกรองผู้รับบริการ - Download
  • 5.แบบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
  • 6.ภาพประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - Download
  • 7.ตารางบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ - Download
  • 8. QR code ตอบรับการเข้าร่วมประชุม - Download
  • 9.ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Zoom - Download
  • 10.บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการมีเลขที่ปชช. - Download

SUPPORT