วงค์ดี มาสสาจ

184/2 ถนนกำแพงดิน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50100

โทร. 0875178066 อีเมล์. Amporn.Wong53@gmail.com

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดไทย/นวดออย/นวดเท้า/นวดเท้าหลังไหล่

SUPPORT