ณ.กาแล

23 เจริญประเทศ ซอย6 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร. 0897011919 อีเมล์. run9a@hotmail.com

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

SUPPORT