สุขแก้วนวดไทย

74/4 ถ.ชัยภูมิ ต. ช้างม่อย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300

โทร. 0987375309 อีเมล์. Jennyjarunee1@gmail.com

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

1.นวดไทย
2.นวดน้ำมัน
3.นวดเท้า
4.นวดประคบร้อน
5.นวดน้ำมันร้อน

SUPPORT