ข่าวสาร
3 February 2021
...
3 February 2021
...
22 January 2021
...
22 January 2021
...
21 December 2020
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครผู้ดำเนินการสปา ประจำปี 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564...
21 December 2020
...
18 December 2020
...
27 October 2020
*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (วันที่ 8 ตุลาคม 2563) ปิดรับการลงทะเบียนเมื่อสำรองที่นั่งครบ 40 ท่าน ***   (red check mark) เริ่มเรียนวันที่ 2-18 พฤศจิกายน 2563 เรียนเวลา 09.00...
22 October 2020
เปิดรับสมัคร หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ Spa Manager รุ่นที่ 21 *** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (วันที่ 8 ตุลาคม 2563) ปิดรับการลงทะเบียนเมื่อสำรองที่นั่งครบ 40 ท่าน *** (red ...
24 July 2020
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563         มีพัฒนาภาพลักษณ์ และพัฒน...
SUPPORT