นวดเพื่อสุขภาพ
Vision
สมาคมนวดแผนไทย
ศักยภาพของการนวดไทย และสมาคมนวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ของการนวดแผนไทย ต่อสุขภาพ การนวดแผนไทยโบราณ มีประวัติยาวนานกว่า 2500 ปี สามารถอธิบายตามหลักทางกายภาพบำบัดได้ คือ Therapeutic Exercise เป็นการยืด (Stretching) และเป็นการนวด (Massage) ดังนี้ 1. การทำการยืด (Stretching) เป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ช่วยยืดกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น จะทำให้คลายเส้น ลดอาการปวดลงได้ 2. การนวด (Massage) ช่วยทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว 3. ท่านวดหลายท่ามีการกำหนดการหายใจเข้า-ออก ซึ่งเป็น Breathing Exercise และ Relaxation Exercise 4. การนวดไทยหลายท่าเป็นการฝึกสมาธิ 5. การนวดไทยแผนโบราณช่วยในการแก้ไข อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพราะเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย ให้ทำงานอย่างกระฉับกระเฉงไม่อ่อนล้า 6. โดยสรุปการนวดไทยโบราณ มุ่งเน้นในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยวิธี Stretching Relaxation และMassage รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจนวดไทยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศ ในขณะที่ชาวต่างประเทศก็สนใจเรียนนวดไทย และมีการเขียนหนังสือ และมี DVD นวดไทยเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วย สมาคมนวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรนิติบุคคล บริหารงานโดยเป็นตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจการนวดไทย โรงเรียนสอนนวดไทย รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพนวดไทยซึ่งขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ก็มีการผลิตบุคลากรด้านการนวดไทยให้มีมาตรฐาน และยกระดับความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อต่างประเทศเสมอ ทั้งนี้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางของสมาชิกและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการเบื้องต้นในการคัดกรอง และเน้นคุณภาพของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และสถาบันเกี่ยวกับการนวดในต่างประเทศด้วย  

นายจงกล เศรษฐกร

นายกสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมนวดเพื่อสุขภาพ
มุ่งยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ร้านนวดเพื่อสุขภาพให้มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรผู้ให้บริการให้มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

นางนันทวัน ชุติพงษ์ริเวท

ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา

Lanna massage coaching 2017
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
SUPPORT