นวดเพื่อสุขภาพ
Vision
สมาคมนวดแผนไทย
ศักยภาพของการนวดไทย และสมาคมนวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ของการนวดแผนไทย ต่อสุขภาพ การนวดแผนไทยโบราณ มีประวัติยาวนานกว่า 2500 ปี สามารถอธิบายตามหลักทางกายภาพบำบัดได้ คือ Therapeutic Exercise เป็นการยืด (Stretching) และเป็นการนวด (Massage) ดังนี้ 1. การทำการยืด (Stretching) เป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ช่วยยืดกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น จะทำให้คลายเส้น ลดอาการปวดลงได้ 2. การนวด (Massage) ช่วยทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว 3. ท่านวดหลายท่ามีการกำหนดการหายใจเข้า-ออก ซึ่งเป็น Breathing Exercise และ Relaxation Exercise 4. การนวดไทยหลายท่าเป็นการฝึกสมาธิ 5. การนวดไทยแผนโบราณช่วยในการแก้ไข อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพราะเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย ให้ทำงานอย่างกระฉับกระเฉงไม่อ่อนล้า 6. โดยสรุปการนวดไทยโบราณ มุ่งเน้นในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยวิธี Stretching Relaxation และMassage รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจนวดไทยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศ ในขณะที่ชาวต่างประเทศก็สนใจเรียนนวดไทย และมีการเขียนหนังสือ และมี DVD นวดไทยเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วย สมาคมนวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรนิติบุคคล บริหารงานโดยเป็นตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจการนวดไทย โรงเรียนสอนนวดไทย รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพนวดไทยซึ่งขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ก็มีการผลิตบุคลากรด้านการนวดไทยให้มีมาตรฐาน และยกระดับความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อต่างประเทศเสมอ ทั้งนี้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางของสมาชิกและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการเบื้องต้นในการคัดกรอง และเน้นคุณภาพของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และสถาบันเกี่ยวกับการนวดในต่างประเทศด้วย  

นายจงกล เศรษฐกร

นายกสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมนวดเพื่อสุขภาพ
มุ่งยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ร้านนวดเพื่อสุขภาพให้มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรผู้ให้บริการให้มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

นางนันทวัน ชุติพงษ์ริเวท

ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา

ร้านนวดไทยพรีเมี่ยม
Lanna massage coaching 2017
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
New
1.กรอนงค์ นวดเพื่อสุขภาพ
2.ชวนชม
3.สาครสุขโขมาสสาจ
4.แอม นวดแผนไทย AM THAI MASSAGG
5.วินเทจนวดไทย 2
6.บ้านไทย รักษ์ไทย มาสสาจ
7.สกุณานวดไทย Sakuna Mazzage
8.นรสร นวดแผนไทย
9.บีวัน มาสสาจ
10.เชียงใหม่ริเวอร์ไซด์นวดเพื่อสุขภาพ
11.จามจุรีนวดไทย
12.จิม นวดแผนไทย
13.เดอะ เคบิน นวดเพื่อสุขภาพ
14.ลาล่านวดเพื่อสุขภาพ
15.ไทยมณี มาสสาจ Thai Manee Massage 泰美丽按摩馆
16.แม่ริมโฮมมาสสาจ
17.พรทิพย์นวดแผนไทย
18.วัวลายหัตถเวช
19.เชิงดอยนวดเพื่อสุขภาพ
20.ฌานตา นวดเพื่อสุขภาพ
21.ดารินนวดแผนไทย3
22.ดารินนวดแผนไทย2
23.ร้าน เนวาน่า มาสสาจ
24.จอยเกรทมาสสาจ
25.ณกานต์ มาสสาจ
26.กมลวรรณ นวดแผนไทย
27.นวดแผยไทยคุณยาย
28.นวดแผนไทยชมรมผู้สูงอายุอำเภดอยสะเก็ด Thai massage Seniors citizen Club
29.แบม นวดเพื่อสุขภาพ
30.กานดานวดเพื่อสุขภาพ
31.พลอยนวดแผนไทย
32.หัตถจินดานวดแผนไทย
33.พิมนวดไทย. Pim Massage
34.ฟีฟ่านวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ
35.ราตรี นวดไทย
36.แสนสบาย
37.ร้านเฮือนแก้วนวดเพื่อสุขภาพ
38.มือเงิน นวดสุขภาพ
39.เฮือนคำปันนวดเพื่อสุขภาพ
40.โชติกา
41.ร่มดอยน้อย นวดแผนไทย
42.ฮัก นวดแผนไทย
43.รุ่งฤดีนวดแผนไทย
44.ร้านชัย มาสสาจ
45.ไชยวรรษ นวดเพื่อสุขภาพ
46.รัชตา นวดเพื่อสุขภาพ
47.ณ.กาแล
48.เชียงใหม่สบายดี
49.เดอะแนป นวดเพื่อสุขภาพ
50.บัวนวดเพื่อสุขภาพ
51.ธนภัทรนวดเพื่อสุภาพ
52.นวดบ้านท่อ
53.บ้านสวนนวดไทย
54.ที มาสสาจ
55.พุทธรักษา มาสสาจ
56.อริย์ธัช
57.ณภัทรนวดแผนไทย(Napat Massage)
58.เรือนดอกแก้ว นวดเพื่อสุขภาพ
59.วัลย์ นวดแผนโบราณ One Massage
60.ใบบุญนวดเพื่อสุขภาพ: Baiboon Massage
61.ร้านกายา
62.วันแก้วนวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ
63.ซีเอ็นเอกซ์
64.บุญฮักษา
65.ฟีนิกซ์ มาสสาจ Phoenix Massage.
66.ไหมไทยมาสสาจ
67.ชบา ไทยมาสสาจ
68.เล็ทส์ รีแล็กซ์ วันนิมมาน
69.ดาริกา มาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ
70.ฉัตรแก้ว นวดเพื่อสุขภาพ
71.วงค์ดี มาสสาจ
72.เก็ดตะหว๋า เชียงขาง นวดไทย
73.เก็ดตะหว๋า นวดแผนไทย
74.มายไทย มาสสาจ2
75.วันเดอร์ฟูล มาสซาจ
76.ทองพูน นวดเพื่อสุขภาพ
77.อารยา ไทย มาสสาจ
78.โกลเด้น เชียงใหม่ นวดไทย
79.วายกู๊ด มาสสาจ
80.ละอองคำ
81.ทาทองนวดเพื่อสุขภาพ
82.ลีลาวดีนวดแผนไทย
83.สุขแก้วนวดไทย
84.ลากูนน่า นวดไทย
85.ปิงนารา
86.ศิริ เฮล์ท เฮิร์บ บิวตี้ แอนด์ มาสสาจ Siri Health Herb Beauty and Massage
87.มณฑา มาสสาจ
88.บ้านซากุระนวดเพื่อสุขภาพ Baan Sakura Massage
89.จัสมินนวดเพื่อสุขภาพ Jasmine Home Thai Massage
90.เลอเบสท์ นวดแผนไทย แอท นิมมาน LE BEST THAI MASSAGE @ NIMMAN
91.บ้านท่าแพนวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ Baan Thapae Thai&Relax Massage
92.เนเจอร์ Nature Massage
93.พิม พิม นวดเพื่อสุขภาพ Pim Pim Healthy Massage
94.มาสสาจ แอท เชียงใหม่ Massage at Chiang Mai
95.ชบาไพรมาสสาจ Chabaprai Massage
96.เพ็ญศรี นวดแผนไทย
97.ทิพย์ นวดเพื่อสุขภาพ
98.สาครสุขโขมาสสาจ
99.ศิริ นวดแผนไทย
100.ดับเบิ้ลยูแอลเอ็ม มาสสาจ WLM MASSAGE
101.ไอยเรศน์ มาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ
102.ลักษ์ สมุนไพร
103.มิตรดี นวดแผนไทย
104.รอยัล ออร์คิด เดอะ แฟมมิลี่ มาสสาจ
105.เฟื่องฟู นวดไทย
106.ฟรานซิส นวดเพื่อสุขภาพ
107.เพียวไทย
108.บีไฟน์ นวดเพื่อสุขภาพ
109.บ่อสร้างนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 111
110.บ้านโชคดีนวดแผนไทย
111.บ้านพุดซ้อน นวดเพื่อสุขภาพ
112.บ้านสวนชมดอย นวดเพื่อสุขภาพ
113.นวดแผนไทย หน้าวัดอุโมงค์
114.นวดไทยคุ้มสิงห์
115.ไดสึกิ บาย โลลิต้า
116.เทียนหอม นวดไทย
117.ไทยภูนารา มาสสาจ
118.ธัญญรัตน์ นวดเพื่อสุขภาพ
119.ณิชชัญดา นวดแผนไทย
120.ช้างน้อย นวดแผนไทย
121.คิโยร่า
122.คราม มาสสาจ
123.แพรวนภา นวดแผนไทย
124.กาญจนา
SUPPORT