ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร
Vision
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร

เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย โดยเฉพาะสมุนไพรที่ปลูกและใช้ประโยชน์กันมากในภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำในธุรกิจนี้คือ ผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบต่อเนื่อง กลางน้ำคือผู้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และปลายน้ำในเรื่องการตลาด การจัดจำหน่าย ผู้บริโภค

เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นสามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้และเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการผลักดันโครงการเฮลฮับของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

 

นายรัฐภัทร ศรีจันทร์กลัด

ประธานเครือข่ายชมรมเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา

สาระน่ารู้
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
การนวดประคบสมุนไพรหรือการจู้ที่เรียกกันในภาคเหนือ นับว่าเป็นภูมิปัญญาในการสนธิกำลังกันทำงานของ 4 สิ่งรวมกันในการบำบัดคือ การใช้ความร้อน การใช้ตัวยาสมุนไพร การใช้อโรมาเธอราปี ใช้เทค...
แรกเริ่มเราพัฒนามาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของเราที่มีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร โดยเฉพาะสมุนไพรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เราถือว่า...
เครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย โดยเฉพาะสมุนไพรที่ปลูกและใช้ประโยชน์กันมากในภาคเหนือตอนบนทั้งนี้โดย...
สมาชิก
 1. สบู่น้ำผึ้งมะแอสูตรสมุนไพร
 2. เก็จ โฮมแมด
 3. ไทยเฮิร์บ
 4. สิริกาญจน์สมุนไพร
 5. บริษัท ภูดิน เพียวเฮิร์บ จํากัด
 6. สมุนไพรขัดผิวมะขาม-น้ำผึ้งไทย
 7. พงสมุนไพร(นานาเฮิร์บ)
 8. น้ำมันมะพร้าว สกัดเย็น (นาฬิเกร์)
 9. ไหมหยก
 10. บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
 11. บุญสมฟาร์ม
 12. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OYA
 13. บริษัท ไฟว์ลีฟ จำกัด
 14. บ.ฮักยู จำกัด
 15. บ้านกัมปอ
 16. สมุนไพรพิมพ์ใจ
 17. บีคิดส์
 18. ประเทืองบริบูรณ์สมุนไพร
 19. บริษัทสวนไผ่หลวง จำกัด
 20. บ้านสบู่ครูโอม
 21. จันทร์ดาราไบโอแฮร์แอนด์สกิน
 22. บ.จุลณัฐ จำกัด
 23. บ้านสมุนไพรชัยศิขริน
 24. บ.เดอะ เบส เซลเลอร สกินแคร์ จำกัด
 25. รมัยเฮิร์บ
 26. บริษัท บิวเต้ ริชเช่ (ประเทศไทย)
 27. สมุนไพรบ้านป่าแก
 28. เครื่องสำอางสมุนไพรออแกนิคและผลิตภัณฑ์สปา
 29. บริษัท พรีม่า เฮิร์บ(ประเทศไทย) จํากัด
 30. บริษัท เชียงใหม่โฮลดิ้ง จํากัด
 31. ศูนย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับชุมชน 5
SUPPORT