จัสมินนวดเพื่อสุขภาพ Jasmine Home Thai Massage

103/4 M.1 Luang Nuar.Doisaket Chiangmai Province.50220

โทร. 0932878862 อีเมล์. mam.kazkhstan@gmail.com

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

jasmine home thai massage
Massage menu
1.Thai massage 60 minutes. 300 baht
2.Thai massage 90 minutes. 400 baht
3.Foot massage 60 minutes. 350 baht
4.Oil massage 60 minutes. 500 baht
5.Oil massage 90 minutes. 700 baht
Open 09.00 AM.to 21.00 PM.
Tel:0932878862

SUPPORT