ทิพย์ นวดเพื่อสุขภาพ

16 ถ.มรกต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 0930477685 อีเมล์. kantinan2515251@gmail.com

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดไทย,นวดน้ำ,นวดเท้า

SUPPORT