ละอองคำ

199/10 หมู่ 9 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300

โทร. 061-3810797

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดเท้า+ไทย+ออย 2ชั่วมโมง 800 บาท
นวดอโรมาร้อน 1ชั่วโมง 600 บาท
นวดออย 2 ชั่วโมง 700บาท 1 ชั่วโมง 400 บาท
นวดประคบสมุนไพร 2 ชั่วโมง 1000 บาท
นวดไทย 1 ชั่วโมง 600 บาท
นวดเท้า 1 ชั่วโมง 300 บาท
นวดศีรษะ 1 ชั่วโมง 600 บาท
นวดบ่า หลัง ไหล่ 1 ชั่วโมง 500บาท
นวดตอกเส้น 1 ชั่วโมง 600 บาท 2 ชั่วโมง1000 บาท

SUPPORT