กาญจนา

บ้านเลขที่1หมู่3ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โทร. 0898618036

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดเพื่อสุขภาพ/นวดตัว/นวดเท้า/ค่าบริการชั่วโมงละ120บาท/เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10.00ถึง18.00น.

SUPPORT