ไอยเรศน์ มาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ

187/10/1 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

โทร. 065-2320904 อีเมล์. june2_korea@hotmail.co.th

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

มีบริการ นวดไทย นวดออย นวดเท้า พร้อมหมอที่มีฝีมือเยี่ยม มาใช้บริการแล้วจะต้องกลับมาอีกครั้ง

SUPPORT