บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา
วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีกลางงานลานนาเอ็กโป 2017 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสบายใจ สังกัด สบายไทย มาสซาส
รางวัลรองชนะเลิศอันกับ 1 ได้แก่ ทีมศตายุ สังกัด เดอะเบสทนวดแผนโบราณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมนฤมิต สังกัด เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมแกงโฮะ สังกัด ทองน้ําหนึ่งนวดเพื่อสุขภาพ และ ทีมทิฑัมพร สังกัด เลอเบสทนวดแผนไทย

SUPPORT