บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา
วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีกลางงานลานนาเอ็กโป 2017 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมฮักลานนา สังกัด ศิรา สปา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกึดเติงหาลานนา สังกัด ดิโอเอซีส สปา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบานลีลา สังกัด ลีลานวดไท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้เแก่ ทีมลองแมปง สังกัด ฟาลานนา สปา และ ทีมไผ-สะหลี๋-สุข สังกัดแบมบูสปา (เดอะภาวนาเชียงใหม)

SUPPORT