บรรยากาศงาน Lanna Expo วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
SUPPORT