บรรยากาศพิธีเปิดงาน Lanna Expo วันที่ 23 มิถุนายน 2560

บรรยากาศพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2017

โซนสุขภาพ Health&Wellness ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณปวิณ ชํานิประศาสน์ เข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานโดยได้รับการต้อนรับจาก งานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมนวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมไทยล้านนาสปา และเครือข่ายชมรมเครื่อสำอางสมุนไพรล้านนา ฯ อย่างอบอุ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT