บรรยากาศรอบคัดเลือกการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

บรรยากาศรอบคัดเลือกการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่

SUPPORT