ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสบายใจ สังกัด สบายไทย มาสซาส
รางวัลรองชนะเลิศอันกับ 1 ได้แก่ ทีมศตายุ สังกัด เดอะเบสทนวดแผนโบราณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมนฤมิต สังกัด เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมแกงโฮะ สังกัด ทองน้ําหนึ่งนวดเพื่อสุขภาพ และ ทีมทิฑัมพร สังกัด เลอเบสทนวดแผนไทย

SUPPORT