ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมฮักลานนา สังกัด ศิรา สปา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกึดเติงหาลานนา สังกัด ดิโอเอซีส สปา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบานลีลา สังกัด ลีลานวดไท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้เแก่ ทีมลองแมปง สังกัด ฟาลานนา สปา และ ทีมไผ-สะหลี๋-สุข สังกัดแบมบูสปา (เดอะภาวนาเชียงใหม)

SUPPORT