ลานนาเอ็กซ์โป 2559

งาน Lanna Expo 2016 เพื่อส่งเสริมสินค้าของชุมชน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน1ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT