5 เหตุผลที่ทำให้โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ ได้รับความนิยม

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการเลือกมาใช้บริการของผู้ป่วยชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับความนิยมนั้นมี 5 ประการ คือ

1. ชื่อเสียงด้านการรักษาที่เป็นมาตรฐานทั้งบุคลากรและสถานพยาบาล ซึ่งมีมาตรฐานในระดับ International Standard เทียบเท่าสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา รวมถึงโซนยุโรป เราผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย เช่น มาตรฐานสำนักงานสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลจะต้องเข้ารับตรวจสอบจากหน่วยงานทุกปีอย่างละเอียด, มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยมีองค์กรในประเทศไทยตรวจสอบมาตรฐานในโรงพยาบาล, มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) เป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

2. พฤติกรรมการบริการในโรงพยาบาล ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว พฤติกรรมของชาวเชียงใหม่มักมีความเรียบง่าย ความอ่อนโยนและเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของคนไทยในภาคเหนือเลยก็ว่าได้

3. Reasonable Cost คือราคาที่ไม่แพงเกินไป ทำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ รวมไปถึงการให้บริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่ากว่าการรับการรักษาในประเทศตะวันตก

4. เป็นเมืองที่เหมาะแก่การพักผ่อนและพักฟื้น เนื่องจากเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และความทันสมัยสะดวกสบาย

5. การสื่อสารที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น เช่น ทางโรงพยาบาลมีล่ามที่ช่วยในการสื่อสาร หรือ มีบริการครบวงจรในด้านต่างๆ เช่น บริการรับ-ส่งจากสนามบิน, บริการต่อวีซ่า และให้คำแนะนำต่าง ๆ เป็นต้น

ในแง่ของศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลนั้น ล้วนหลากหลายไปด้วยจุดเด่นของบริการในแต่ละด้าน อาทิเช่น เรื่องหัวใจและสมองของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, เรื่องไตของโรงพยาบาลราชเวช, เรื่องการรักษาเด็ก เรื่องกระดูก เรื่องโรคทางเดินอาหารของโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลแมคคอมิค, เรื่องแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ซึ่งเป็นการแพทย์แบบใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน, เรื่องไตและการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลใกล้หมอ, เรื่องการศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์, และเรื่องเฉพาะทางตาของโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์

แนวโน้มของผู้ป่วยและโรคที่พบมากขึ้นในปัจจุบันคือ โรคเฉพาะทาง เช่น โรคกระดูก โรคหัวใจ โรคทางสมอง โรคมะเร็งและโรคในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์, เบาหวาน, ความดัน, หัวใจ หรือแม้กระทั่งการศัลยกรรมเสริมความงามที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นต้น นอกจากนี้ ภาวะของประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป) เนื่องจากมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 20% ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาจากโรงพยาบาล ซึ่งจำนวนชาวต่างชาติที่มาใช้บริการมากที่สุดคือ ชาวญี่ปุ่น ชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษ ส่วนกลุ่มประเทศโซนยุโรป เช่น ชาวสวิส ชาวสวีเดน และชาวเกาหลี ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้บริการจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ชาวพม่า ชาวลาว และแนวโน้มของผู้ใช้บริการที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตคือ ชาวจีน และไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมาจากประเทศไหน ทางโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ล้วนมีความพร้อมที่จะให้บริการในทุก ๆ ด้านอย่างสุดความสามารถและอย่างเต็มใจ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด

SUPPORT