สาระน่ารู้
สำนักงานสาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในการสั่นสะเทือนวงการสปาไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จะพูดว่าเป็นคุณูปการเล...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
“การนวดตอกเส้นเป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่าการนวด”*1 จากบทความการนวดตอกเส้น ของเว็ปไซต์ล้านนาคดีศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข โดยงานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ...
คนสมัยนี้น้อยคนนักที่จะรู้ว่าล้านนามีศาสตร์เซาน่าด้วยเช่นกันเรามีและใช้ศาสตร์นี้มาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จักกันในนามของการเข้าเส้าหรือการอยู่ไฟ พ่อหมออินสม สิทธิตัน หมอไทยดีเด่น แห่...
SUPPORT