การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ได้ที่นี่

ติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด โดยการสมัครเป็นเพื่อนกับ LINE OFFICIAL LANNA HEALTH HUB โดยวิธีสแกน QR CODE
1. เปิดแอพพลิเคชั่น LINE
2.เลือกเมนู Add FRIEND (หรือเพิ่มเพื่่อน)
3.เลือกเมนู QR CODE (คิวอาร์โค้ด)
4.สแกน QR CODE (คิวอาร์โค้ด)

ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน

SUPPORT