การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและคู่มือการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา และสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา
การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ห้องราชพฤกษ์

ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด
  • คู่มือผู้ประกวด -
  • ขั้นตอนการล้างมือ -

SUPPORT