การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยฯ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยได้ด้วยสุขภาพดี ด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ บ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

SUPPORT