การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยฯ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยได้ด้วยสุขภาพดี ด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ บ้านโฮ่ง และบ้านพระบาตรห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

SUPPORT