การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยฯ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยได้ด้วยสุขภาพดี ด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

SUPPORT