การประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจ ติดตามความพร้อมพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจ ติดตามความพร้อมพื้นที่
วันที่ 20 มกราคม 2559
ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT