การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน การศึกษาด้านการนวด

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน การศึกษาด้านการนวด
ภายในงานล้านนาเอ็กโป ครั้งที่ 1 งานมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา
(OTOP Lanna Expo)
วันที่ 8 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT