การประชุม แนวทางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ 2559 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

การประชุม แนวทางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ 2559
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-29 กันยายน 2559 รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 15.00 น.

ดาวน์โหลด
  • -

SUPPORT