การอบรมการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

การอบรมการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
จำนวน 50 คน
ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 08.00-16.00 น.
ณ โรงพยาบาล สันป่าตอง

SUPPORT