การเตรียมความพร้อมเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและ นวดเพื่อเสริมความงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ดาวน์โหลด
  • แนวทางการเตรียมความพร้อม -
  • ขั้นตอนการเตรียมเปิดกิจการ -

SUPPORT