ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการ Key Success : Chiang Mai Spa to World Class และจัดพิธีมอบรางวัล Chiang Mai Spa Awards 2019

การประชุมวิชาการ Key Success : Chiang Mai Spa to World Class และจัดพิธีมอบรางวัล Chiang Mai Spa Awards 

ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 เวลา ตั้งแต่ 08.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ทาง https://forms.gle/xDDv5zTN3dXigvNB

จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประชุม -

SUPPORT