ขอเชิญร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา และ สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา เงินรางวัลมูลค่ากว่า 140,000 บาท

ขอเชิญร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา และ สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา
ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เงินรางวัลมูลค่ากว่า 140,000 บาท

ดาวน์โหลด
  • การประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา -
  • เกณฑ์ประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา -
  • การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา -
  • เกณฑ์การประกวดนวดไทยล้านนา -
  • ใบสัมครการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา -
  • ใบสมัครประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา -

SUPPORT