ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพมาครฐานด้านสปา

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพมาครฐานด้านสปาและการนวดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ และระดับสากล วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลด
SUPPORT