” ขอเชิญสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดไทยพรีเมี่ยม “

” ขอเชิญสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดไทยพรีเมี่ยม ”
ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รับเพียง 180 คนเท่านั้น !
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤตยา กล่ำวิจิตร
โทร. 053-112-220, 063-192-6199 หรือสแกน QR CODE เพื่อแอดไลน์

ดาวน์โหลด
  • กำหนดการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด

SUPPORT