ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย วันที่ ๗-๘ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย

ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา ขอเชิญ บุคลากรทางด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย ประจำปี พ.ศ.2562

ในระว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562

https://bit.ly/2KQSmbM แบบตอบรับทางออนไลน์

ดาวน์โหลด
  • กำหนดการกิกรรมวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ -

SUPPORT