ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาและน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาและน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ” ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมวินเพลสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ โดยไม่มีค่าลงทะเบียนที่ https://goo.gl/F8cCrg รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

ดาวน์โหลด
SUPPORT