ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมต่อยอดความรู้ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2559 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านนาสปา รวม 3 หลักสูตร ***(เลือกอบรมได้ 1 หลักสูตร ต่อ 1 คน)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมต่อยอดความรู้ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2559 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านนาสปา รวม 3 หลักสูตร ***(เลือกอบรมได้ 1 หลักสูตร ต่อ 1 คน)

SUPPORT