คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัคร Spa Manager รุ่น 19 (รับจำนวนจำกัด)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร Spa Manager รุ่น 19 ***(รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน)***

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th/spamanager/

ดาวน์โหลด
  • ใบสมัครเข้ารับการอบรม รุ่น19 -

SUPPORT