คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครอบรม Spa Manager 100 ชั่วโมง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอบรม Spa Manager 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 14
ระหว่างวันที่ 5 – 19 มกราคม 2561 โดยรับสมัครเพียงแค่ 40 คนเท่านั้น
โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการเข้าร่วมการอบรมและใบสมัคไรด้ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ

ดาวน์โหลด
SUPPORT