ความรู้สึกของประธานชมรมต่อการเข้าร่วมโครงการ Coaching 3G

หากเอ่ยถึงคำว่า “นวดไทยล้านนา” แล้ว น้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมาย ของคำนี้ การนวดไทยล้านนา หมายถึง การนวดไทยที่มีการนำความรู้ทางด้านการแพทย์ไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาล้านนา มาผสมผสาน สร้างสรรค์ การบริการ ให้มีเอกลักษณ์ ประกอบกับการให้บริการที่นุ่มนวล อ่อนช้อย ของชาวล้านนา เพื่อสร้างความผ่อนคลาย เกิดความสมดุล ทั้งร่างกายและจิตใจ กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบการบริการนวดไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนงานของโครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล ปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 3 ส่วน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบการบริการนวดไทย ภายในโครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่หนึ่งคือด้าน Good Therapist Image Practice (บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงาน) ด้านต่อมาคือด้าน Good Massage Practice (ขั้นตอนการปฎิบัติการนวดที่ดี) และด้านสุดท้ายคือ Good Service Practice (ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีของการบริการนวดไทย) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบการบริการนวดไทย โดยเริ่มจากกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย ด้าน Good Therapist Image Practice ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานประกอบการนวดต่างๆ เป็นจำนวนมาก และต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการลงพื้นที่พัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการ(Lanna Thai Massage Coaching 2017) ทั้ง 20 แห่ง โดยมีทีมวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 5 ทีม จากสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมโรงเรียนนวดไทยเอกชนเชียงใหม่ ต่อด้วยกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทยสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม และกำแพงเพชร และปิดท้ายด้านการจัดประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายจนวดไทยล้านนา ภายในงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนามี บทบาทสำคัญในการ คัดเลือกผู้ประกอบการนวดเข้าร่วมกิจกรรม และผลักดันให้กรรมการ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ และสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการของตนเอง คุณนันทวัน ชุติพงษ์วิเวท หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ คุณแบงค์ ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนานั่นเอง ซึ่งในโอกาสนี้คุณแบงค์ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม(Lanna Thai Massage Coaching 2017) ที่ผ่านมาว่า

Q : ความรู้สึกของพี่แบงค์ต่องาน coaching
A : งาน coaching เค้าดูทั้งหมด 3 ด้าน อย่างแรก ได้แก่ ด้านคุณภาพพนักงาน+ภาพลักษณ์+มารยาท เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือ จากตอนแรกที่เค้าไม่รู้ว่านอกจากการนวดแล้วเค้ามีหน้าที่นอกเหนือจากการนวด คือ การมีบุคลิกภาพที่มี ดูดี ดูน่าเชื่อถือ มีหน้าที่แค่ไม่ใช่ว่ามานวดอย่างเดียว มีการสวัสดี มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมล้านนา พนักงานก็จะต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ไป ต่อมาคือ ด้านท่านวดที่เป็นอันตราย อันนี้ก็อย่างบางร้านก็ หรืออย่างร้านพี่ บางครั้งเราก็ขาดความรู้ไปบ้างบางจุดเพราะเราไม่ได้ตามข่าว ว่านวดแบบนี้ในผู้ป่วยที่เป็นแบบนี้หรือจุดนี้จะทำให้เกิดอันตรายได้ พอตรงนั้นเรามีอาจารย์มาแนะนำเราก็ปรับ ปรับท่าที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ ส่วนด้านสุดท้ายคือ good service หรือด้านการบริการ เช่น การล้างเท้า หรืออะไรแบบนี้อย่างสปาเค้าก็จะได้ลูกค้าหลังจากการบริการนวดหรือก่อนการนวดดีอยู่แล้ว เราก็พยายามจะยกระดับให้เท่าสปาแต่ในราคาที่ถูกกว่า พนักงานก้จะต้องใส่ใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล้างเท้าหรือการบริการก่อนการนวด

Q : เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าอบรม เข้ารับการ coaching
A : เพราะมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสมัครเข้าร่วมอบรม เพราะการอบรมครั้งนี้เค้าจำกัดแค่ 20 ร้าน คิดว่าถ้าเราสมัครไปและได้รับการคัดเลือกไปอบรมในครั้งนี้ เพราะเราก็เป็นประธานชมรมด้วย คือ ถ้าเราได้ทำโครงการนี้เราก็จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับชมรมด้วยว่า โครงการนี้ดียังไง เผื่อถ้าโอกาสหน้ามีงบประมาณมาอีก และคนอื่นเห็นตัวอย่างจากเราในปีนี้ เราจะได้ไปบอกคนอื่นๆได้ว่าโครงการนี้ดีอย่างไร

Q : ได้รับข่าวสารการอบรมมาจากไหน
A : ได้รับข่าวจากทางสาธารณสุขโดยตรงเพราะอย่างที่บอกทางเราคือตัวประสานกับทางสาธารณสุขโดยตรง ระหว่างหน่วยงานรัฐกับสาธารณสุขอยู่แล้ว จากทาง Line Official

Q : ถ้ามีโอกาสเข้าร่วมงาน Lanna Expo และงาน Coaching อีกครั้ง อยากจะเข้าร่วมอีกไหม
A : เข้าร่วมแน่นอนค่ะ ทั้ง 2 งานเลย เพราะว่าจากที่ผ่านมาก็มีสมาชิกถามหาว่าจะมีการ coaching อีกไหม ปีหน้าถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้มีจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก เพราะว่าหลังจากกิจกรรมที่ผ่านมาก็มีร้านที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน พอเค้าเห็นร้านเพื่อนเค้าที่ได้เข้าร่วม เค้าก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพราะว่านอกจากการที่อาจารย์จะมา coach ทั้ง 3 ด้านแล้ว อาจารย์ก็ยังเข้ามาช่วยเหลือในด้านสถานที่ด้วย เช่น น่าจะเพิ่มตรงนั้น หรือน่าจะปรับตรงนี้ เพื่อให้ได้บรรยากาศมากยิ่งขึ้น เค้าก็จะแนะนำ หรือสามารถเอาสมุนไพรมาตกแต่งเพื่อให้ดูเป็นกลิ่นอายของจากตกแต่งธรรมชาติเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับการนวด นอกจากนั้นยังได้ในเรื่องของสถานที่เพิ่มมาด้วย หลายๆร้านถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าร่วมอีก ส่วนงานลานนา ปีต่อไปก็อยากจะเข้าร่วมอีกเพราะถือเป็นการประชาสัมพันธ์ทำในปีต่อๆไปมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก ละก็มีคนสนใจมากขึ้น
Q : ในฐานะที่พี่แบงค์เป็นประธานชมรมมีอะไรอยากเสนอแนะหรือประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
A : ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของชมรม ตอนนี้สมาชิกของเราก็เริ่มต้นมาด้วยดี เพราะตอนนี้ชมรมเราพึ่งก่อตั้งมาได้ประมาณ 6 เดือน สมาชิกของเราก็ยังไมเยอะมากนะคะ ก็เลยอยากให้ประสัมพันธ์กับคนที่ขึ้นทะเบียนกับทางสาธารณสุขแล้ว นอกจากที่มี line official ของทางสาธารณสุขอยู่แล้ว เพราะเรายังประสานงานไปยังกรมพัมนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานภาครัฐ ท่องเที่ยว ที่มีการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก ก็ถ้าเกิดมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมก็จะได้โอกาสที่ดีแบบนี้ ส่วนงานนี้ปีนี้รู้สึกเงียบไปหน่อย ก็เลยอยากให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นกว่านี้

SUPPORT