ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ในงาน Lanna Health Fair 2019

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2117/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานล้านนาเฮลท์แฟร์ 2019 ( Lanna Health Fair 2019) ภายในงาน Lanna Expo 2019 นั้น

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือก ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบการ และ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลด
  • -

SUPPORT