ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้า รอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทย ล้านนา  วันที่ 29 มิถุนายน ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้า รอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทย ล้านนา  วันที่ 29 มิถุนายน ประจำปี 2562

การประกาศรายชื่อทีม ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

รายชื่อมีดังนี้

1. จุ้งเจิงลาย 

2. ลีลาวิถีล้านนา

3. หัตถกาสะลอง

4. ฮักล้านนา

5. The Home Massage

เชิญชมการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00-11.30 น.
ประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา รอบชิงชนะเลิศ 13.00-17.00 น.
เวที งานล้านนาเอ็กโป    ห้องราชพฤกษ์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT