ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ ถ.นิมมานเหมินท์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559

โดย ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่ายเภสัชกร 6 พันธมิตร) ได้รับ 3 หน่วยกิต

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เรื่อง Aware your eat, Retreat your health: Optimizing Clinical Nutrition for Specific Diseases (DM & CA) เวลา 8.00-13.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (excel) - ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559(pdf) - ดาวน์โหลด

SUPPORT