รับสมัครผู้ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย ประจำปี พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
  • PDF-ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Coaching -
  • Word-ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Coaching -

SUPPORT