สารจากใจประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา

จากงาน LANNA EXPO 2017 ในวัน 23 มิย.- 2 กค. 2017 ที่ผ่านมาทางหน่วยงานธุรกิจสุขภาพกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา ได้มีการจัดกิจกรรม ในโซน Health & Wellness อาทิ เช่น การประกวดสุขยอดนวดไทยล้านนาเเละการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนาซึ่งในโอกาสนี้ทางหน่วยงานบริการธุรกิจสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก คุณเเบงค์ นันทวัน ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา ในการพูดคุยถึงบรรยากาศของการจัดงานครั้งนี้ว่า
“ งานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชมรมนวดได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้แก่สมาชิกได้รับทราบกันทำให้ได้มารวมตัวและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันโดยสมาชิกแต่ละคนก็จะผลัดเปลี่ยนกันมางานนี้ ทำให้รู้จักกันและได้มีความสามัคคีกันมากขึ้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นับว่า เป็นการเปิดตัวชมรมอย่างเป็นทางการ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ในงานได้รู้จักให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รู้จักชมรมมากขึ้น เพราะมีทั้งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข รวมถึงกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาเยี่ยมชมถือเป็นการประชาสัมพันธ์และ สร้างความเข้มแข็งให้กับ ชมรมเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ทางสมาชิกได้มาร่วมงานได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกใหม่ที่กำลังจะเปิดร้านนวดหรือมีใบรับรองแล้วแต่ยังขาดการติดต่อสื่อสารจากองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทางชมรมจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานให้ข้อมูลกับทางผู้ประกอบการเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันและ หวังว่าการจัดทำโครงการในครั้งน้ีจะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาเพื่อการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไป ”

เเบงค์ นันทวัน ชุติพงษ์ริเวท
ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา

SUPPORT